توزیع گسترده محصولات دیزلی «نفت‌پارس»

به گزارش «اخبار خودرو»،شرکت نفت پارس از ابتدای امسال با هدف پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و باتوجه به شرایط خاص خودروهای فعال در این ناوگان، اقدام به عرضه گسترده محصولات دیزلی در سطح کشور کرده است.
به گزارش روابط عمومی نفت‌پارس به‌رغم تغییرات مکرر متغیرهای تولید اعم‌از افرایش قیمت خوراک و ملزومات، نرخ دستمزدها و عدم قیمت‌گذاری متناسب با آن، افزایش تولید و عرضه محصولات دیزلی در ادامه مسئولیت‌های اجتماعی نفت‌پارس و با هدف ایجاد ثبات و آرامش در بازار روغن ‌موتور و کمک به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای و دسترسی آسان و با قیمت مناسب انجام شده است.
البته عرضه محصولات دیزلی نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته بیش از 10درصد افزایش یافته است.منبع