تحرک در راسته دیزلی‌ها – اخبار خودروتجاری‌سازان بزرگ کشور در مردادماه سال جاری تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند نقش مهمی را در تامین نیاز بازار ایفا کنند. در همین راستا، نگاهی‌به آمار تولید و فروش محصولات این ۳ تجاری‌ساز بزرگ کشور نشان می‌دهد این تولیدکنندگان در تمام سگمنت‌ها، خودروهایی را تولید و روانه بازار کرده‌اند. گرچه شرایط تولید این خودروها در مقایسه با سال گذشته و حتی نسبت‌به ماه قبل با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، اما نشان از تلاش بی‌وقفه تولیدکنندگان برای تولید و عرضه تجاری‌ها به بازار داخلی دارد.

تولید تجاری‌های سبک و سنگین

ایران‌خودرودیزل به‌عنوان بزرگ‌ترین تجاری‌ساز دولتی کشور در مردادماه سال جاری موفق به تولید ۳۱ دستگاه اتوبوس شده و فروش ۳۳ دستگاه از این خودروها را به ثبت رسانده است. با تولید این خودروها در پنجمین‌ ماه از سال جاری تولید اتوبوس در ایران‌خودرودیزل طی پنج ماهه به ۱۸۶ دستگاه و فروش آن به ۳۷ دستگاه رسید.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۱۴ برای تولید و ۱۴۷ دستگاه برای فروش بوده است. در بخش تولید ون و پیکاپ نیز این تجاری‌ساز کشور در یک ماهه مرداد تولید ۳۲۵ دستگاه از انواع این خودروها به همراه فروش ۱۲۸ دستگاه را به ثبت رسانده است. این رقم از ابتدای سال تا پایان مردادماه به ۱۱۱۶ دستگاه مربوط به تولید و ۵۴۵ دستگاه مربوط به فروش بوده است. تولید و فروش این خودروها در پنج ماهه سال گذشته نیز به ترتیب ۲۱۴ و ۱۴۷ دستگاه بوده است.

در سگمنت مینی‌بوس‌ها نیز ایران‌خودرودیزل طی مردادماه ۳ دستگاه به فروش رسانده که از ابتدای سال تا پایان تیرماه این رقم به ۳۸دستگاه رسیده بود. آمار فروش این خودروها در مدت مشابه سال گذشته صفر اعلام شد اما حالا ۲۰ دستگاه از این خودروها تولید شده است. بیشترین تولید این خودروها در تجاری‌ساز گروه ایران‌خودرو مربوط به کامیون‌های سنگین بوده است؛ در یک‌ماه منتهی‌به ۳۱مردادماه این خودروسازی ۷۲۷ دستگاه از انواع کامیون‌های سنگین تولید و ۸۷۹ دستگاه از این خودروها را به فروش رسانده است.

این رقم‌ها از ابتدای سال تا پایان پنج ماه به ۳هزار و ۸۸۹ دستگاه برای تولید و ۳هزار و ۱۴۸ دستگاه برای فروش به ثبت رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته نیز این ارقام به ترتیب یک‌هزار و ۴۷۶ و یک‌هزار و ۴۶۱ دستگاه بوده است.
امیاد در مردادماه سال جاری موفق به تولید ۷۵۲ دستگاه وانت NI، هزار و ۴۹۴ دستگاه وانت NIB، ۱۵ دستگاه وانت پادراپلاس دوکابین، ۲۴ دستگاه وانت پادراپلاس دوگانه و ۱۸۲ دستگاه وانت پادراپلاس که فروش آن‌ها به ترتیب یک‌هزار و ۸۲ دستگاه، دو هزار ۸۵۵ دستگاه، ۵۸ دستگاه، ۲ دستگاه و ۷۴۱ دستگاه شده اس

بازار وانت و پیکاپ در اختیار زامیاد

زامیاد به‌عنوان دیگر تجاری‌ساز گروه خودروسازی سایپا در مردادماه سال جاری موفق به تولید ۷۵۲ دستگاه وانت NI، هزار و ۴۹۴ دستگاه وانت NIB، ۱۵ دستگاه وانت پادراپلاس دوکابین، ۲۴ دستگاه وانت پادراپلاس دوگانه و ۱۸۲ دستگاه وانت پادراپلاس که فروش آن‌ها به ترتیب یک‌هزار و ۸۲ دستگاه، دو هزار ۸۵۵ دستگاه، ۵۸ دستگاه، ۲ دستگاه و ۷۴۱ دستگاه شده است. همچنین این تجاری‌ساز کشور فروش ۱۵۳ دستگاه وانت پادرا، ۴ دستگاه وانت دیزل یورو۵، دو دستگاه پیکاپ ریچ را هم به فروش رسانده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه تولید ۱۵۰ دستگاه وانت پادرا (فروش: ۱۵۳ دستگاه)، ۵ هزار و ۶۳۴ دستگاه وانت NI (فروش: ۵ هزار و ۳۲۰ دستگاه)، ۷ هزار و ۳۲۳ دستگاه وانت NIB (فروش: ۷ هزار و ۸۲۶ دستگاه)، ۶۶۲ دستگاه وانت دیزل یورو۵ (فروش: ۵۱ دستگاه)، ۱۳۲ دستگاه وانت پادراپلاس دوکابین (فروش: ۷۲ دستگاه)، ۸۴ دستگاه وانت پادرا (فروش: ۲ دستگاه)، یک هزار و ۷۵۴ دستگاه پادراپلاس (فروش: ۲ هزار و ۵۳۲ دستگاه، یک دستگاه اتوبوس، یک دستگاه وانت دوکابین Z۱V۱ را ثبت کرده است.

سهم‌خواهی سایپادیزل از بازار باری‌های سنگین و نیمه‌سنگین

براساس آمار منتشرشده در سایت کدال، سایپادیزل در مردادماه سال جاری تولید دو محصول KX۴۸۰ و کامیونت فوتون ۸.۵ تن را به ثبت رسانده که تولید هر یک از این خودروها به ترتیب ۴۲ دستگاه و۱۰ دستگاه و فروش آن‌ها نیز به ترتیب ۵۲ و ۱۰ دستگاه بوده است. فروش این خودروها در پنج ماهه سال جاری نیز به ترتیب ۲۴۷ دستگاه تولید و فروش مشابه برای محصول KX۴۸۰ و ۱۸۷ دستگاه تولید و ۱۸۸ دستگاه فروش برای کامیونت فوتون ۸.۵ تن بوده است.

از ابتدای سال تا پایان تیرماه این تجاری‌ساز کشور موفق دو محصول دیگر کامیونت فوتون ۶ تن بدون‌خواب و کامیونت فوتون ۶ تن خواب‌دار را هم در سبد محصولات خود داشته است. تولید این خودروها در ۴ ماهه سال جاری ۴۵ و ۲ دستگاه و فروش آن‌ها نیز به ترتیب ۴۶ و ۲ دستگاه بوده است. در پنج ماه سال گذشته اما تولید فوتون ۶ تن بدون‌خواب صفر بوده اما فروش آن ۴۷ دستگاه بوده است. همچنین مدل خوابدار این خودرو نیز ۸۶ دستگاه تولید شد و ۸۶ دستگاه نیز به فروش رسید.منبع