بورس خیال ترک عادت ندارد!

به گزارش «اخبار خودرو»،شاخص‌کل بورس دیروز با 1.156 واحد کاهش به رقم یک‌میلیون و ۳۰۳ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۳۲۰واحد کاهش یافت و در رقم ۳۷۵ هزار و ۷۰۰ واحد ایستاد. ازسوی‌دیگر در این بازار، ۲۰۸هزار دادوستد به ارزش ۱۹ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال انجام شد. همچنین روز دوشنبه نمادهای توسعه معادن‌وصنایع معدنی خاورمیانه، بانک پاسارگاد و ملی‌صنایع مس‌ایران نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پالایش‌نفت اصفهان، پالایش‌نفت تهران، پالایش‌نفت بندرعباس و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند. شاخص فرابورس نیز با کاهش ۵۰واحدی مواجه شد و روی ۱۷ هزار و ۷۷۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۰۲ هزار معامله انجام شد که ۱۳۴۵ میلیارد ریال ارزش داشت.منبع