برخی تاکسی‌های فرودگاه‌ مجهز به‌اینترنت وای‌فای هستند. عملکرد اینترنت آن‌ها چگونه است و چرا در زمان حرکت، اینترنت این خودروها قطع نمی‌شود؟

برخی تاکسی‌های فرودگاه‌ مجهز به‌اینترنت وای‌فای هستند. عملکرد اینترنت آن‌ها چگونه است و چرا در زمان حرکت، اینترنت این خودروها قطع نمی‌شود؟ – اخبار خودرو<br />

منبع