بخشنامه فروش کشنده فوتون H5 ایران خودرو دیزل – شهریور 1401


شرایط فروش کشنده فوتون اچ5 (فوتون 460 اتوماتیک) ویژه شهریورماه 1401 از سوی ایران خودرو دیزل منتشر شد.منبع