با توجه به‌این‌که در خودروهای هیبرید راننده اختیاری نسبت به‌خاموش و روشن کردن پیشرانه ندارد، در فصل سرما پیشرانه این خودروها چگونه گرم می‌شود؟با توجه به‌این‌که در خودروهای هیبرید راننده اختیاری نسبت به‌خاموش و روشن کردن پیشرانه ندارد، در فصل سرما پیشرانه این خودروها چگونه گرم می‌شود؟ – اخبار خودرو<br />

منبع