باتوجه به طراحی بلند خودروهای اس‌یووی، چرا دسته‌موتور آن‌ها زود معیوب می‌شود و علت خرابی این قطعه در خودروهایی که آفرود می‌روند، چیست؟

باتوجه به طراحی بلند خودروهای اس‌یووی، چرا دسته‌موتور آن‌ها زود معیوب می‌شود و علت خرابی این قطعه در خودروهایی که آفرود می‌روند، چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع