باتری مناسب برای خودروهای برقی چگونه انتخاب می‌شود؟

به گزارش «اخبار خودرو»،انتخاب باتری مناسب برای وسیله‌نقلیه الکتریکی (EV) گام مهمی به‌شمار می‌رود. اگر بسته باتری با پیشرانه مطابقت نداشته باشد، عملکرد و برد مورد نظر نمی‌تواند محقق شود و همچنین خطر آسیب رساندن به‌اجزای پیشرانه یا خود باتری‌ها وجود دارد.
کلمات کلیدی در انتخاب باتری مناسب، توان و برد مورد نیاز خودرو الکتریکی شماست و توان و برد مورد نیاز، نوع طراحی بسته باتری را مشخص و تعیین می‌کند. همچنین فضای موجود برای بسته باتری مهم است. بردی که برای خودروهای الکتریکی خود می‌خواهید اندازه نهایی بسته باتری را تعیین می‌کند؛ بنابراین باید براساس ظرفیت خودرو و بر حسب کیلووات-ساعت تصمیم بگیرید.
این یک نیاز کلیدی است که هنگام طراحی بسته باتری باید در نظر داشته باشید. به‌عنوان مثال یک خودرو تسلا در هر کیلومتر 0.2 کیلووات-ساعت نیرو نیاز دارد. بنابراین برای یک خودرو از این نوع باید با ضرب مقدار کیلومتر مورد نظر با ضریب 0.2، ظرفیت باتری را انتخاب کنید که تخمین تقریبی از حداقل ظرفیت بسته باتری ارائه می‌دهد.
مقدار نیرویی که برای خودرو الکتریکی نیاز دارید، نوع باتری‌هایی را که باید در بسته باتری استفاده کنید، تعیین می‌کند. حداکثر توانی که موتور از بسته باتری می‌خواهد، حداکثر جریان تخلیه باتری‌ها را تعیین می کند. قبل از انتخاب همچنین باید مواردی از جمله حداکثر توان خروجی موتور و حداکثر جریان مورد نیاز موتور را در نظر بگیرید که عامل تعیین‌کننده خروجی بسته باتری هستند. از سوی دیگر باید در نظر بگیرید که از چه‌مقدار توان مداوم استفاده خواهید تا جریان مداوم باتری‌ها را تعیین می‌کند.
این مقادیر حداکثر میزان دشارژ برای هر باتری (ماژول) است و اگر قرار است تمام باتری‌ها به‌صورت یک رشته سریال با یک باتری موازی مورد استفاده قرار گیرد، جریان تخلیه باید در تعداد باتری‌های موازی متصل‌شده ضرب شود تا حداکثر جریان تخلیه بسته باتری محاسبه شود.
موضوع دیگری که باید در انتخاب باتری در نظر گرفت دمای محیطی است که باتری در آن استفاده خواهد شد. اگر بسته باتری نیاز به‌مقابله با دمای زیر صفر درجه سانتیگراد داشته باشد، به‌طور قطع دما روی آن تاثیرگذار خواهد بود. دو نوع مختلف باتری‌های لیتیوم-یونی و لیتیوم آهن- فسفات برای خودروهای الکتریکی مناسب هستند.
باتری‌های لیتیوم-یون در دمای بین ۱۰ تا ۶۰ درجه عملکرد مناسب‌تری دارند و باتری‌های لیتیوم-آهن-فسفات بین منفی ۱۰ تا ۶۰ درصدی سانتیگراد. باتری‌های لیتیوم-آهن-فسفات همچنـین برای کاربردهایی که دما زیر صفردرجه باشد، رایج است.منبع