اگر کیلومتر سرعت خودرو پژو SLX405 موتور 1800 سی‌سی در زمان حرکت کار نکند و بعد از مدتی کارکرد و با بالا رفتن دمای موتور، در زمان گاز خوردن مشکل به‌وجود آید، دلیل آن چه می‌تواند باشد؟

اگر کیلومتر سرعت خودرو پژو SLX405 موتور 1800 سی‌سی در زمان حرکت کار نکند و بعد از مدتی کارکرد و با بالا رفتن دمای موتور، در زمان گاز خوردن مشکل به‌وجود آید، دلیل آن چه می‌تواند باشد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع