انتخاب آثار جایزه کتاب سال شفاف شود

او نشدن کتاب‌های خوب نشر‌های شهرستانی و نشریات غیر مشهور را از سایر نکات مهم در این راستا عنوان کرد و گفت: این موضوع به گونه‌ای جدی پرداخته می‌شود تا در این مسیر نتیجه مطلوب برای رونق هر چه بیشتر آثار نویسندگان و دانش پژوهان فراهم شود. .

می‌شود، طرح جایزه سال هر سال با هدف شناسایی و معرفی آثار مکتوب و بزرگداشت پدیدآورندگان آن‌هاست که از برگزیدگان این طرح، در مراسم سال تقدیر می‌شود.منبع

محمد مرادی به بررسی و روند آسیب‌شناسی برگزیده جایزه کتاب سال در دو سال گذشته و شفاف نبودن فرآیند عملی را انتخاب کرده‌اند.

مرادی در پایان به محدودیت سلایق و تخصص دایره مشاوران و گزینشگران و استفاده از نظام مند از نظر کارشناسان تخصصی دانشگاهی اشاره کرد و گفت: همه این موارد را می‌توان در برنامه‌ریزی‌های آینده در بهبود شرایط برگزاری جایزه سال در نظر گرفت.