اعلام ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح جدید قرعه کشی – مهر 1401

هر 22 نفر یک خودرو

2.800

2.200

پارس سال

هر 18 نفر یک خودرو

دنا پلاس اتوماتیک توربو

10.400

255.167

33.853

3.720

تعداد شرکت کنندگان

اسامی برندگان در طرح “مادران” پس از استعلام از سازمان ثبت احوال، اطلاع رسانی خواهد شد.

تعداد شرکت کنندگان

هر 24 نفر یک خودرومنبع

شانس برنده شدن

نا پلاس توربو 18.595 1.200 هر 15 نفر یک خودرو

2.400

دنا پلاس اتوماتیک توربو

ظرفیت

تارا اتوماتیک

سورن پلاس

تارا دستی

588.069

28.193

به گزارش «اخبار خودرو»،دقایقی قبل قرعه‌کشی طرح فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو مرحله سی‌ و هشتم آغاز شد.

شانس برنده شدن

رانا پلاس

مشخصات متقاضیان منتخب “در طرح عادی” پس از تایید ناظرین از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو تا عصر امروز اعلام و همچنین پیامک اطلاع رسانی برای منتخبان ارسال خواهد شد.

2.822.073

1.480

هر 271 نفر یک خودرو

دنا پلاس توربو 180.405 1.000 هر 245 نفر یک خودرو

2.000

37.791

هر 7 نفر یک خودرو

منتخبان به مدت 3 روز مهلت خواهند داشت تا به واریز، مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام کنند و در صورت واریز نکردن وجه، نفرات فهرست ذخیره، جایگزین خواهند شد.

ظرفیت محصولات در طرح فروش 90 روزه (عادی):

هر 115 نفر یک خودرو

اسامی برندگان در طرح “خودرو فرسوده” پس از استعلام از سازمان ستاد مدیریت سوخت، اطلاع رسانی خواهد شد.

مراسم قرعه کشی طرح فروش 3 ماهه (4 محصول) و پیش فروش (5 محصول) ایران خودرو ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 18 مهرماه آغاز شده است.

69.035

هر 245 نفر یک خودرو

ظرفیت محصولات در طرح پیش فروش (عادی):

ظرفیت