اعلام ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح جدید قرعه کشی – مهر 1401

ظرفیت

هر 271 نفر یک خودرو

دنا پلاس توربو 180.405 1.000 هر 245 نفر یک خودرو

2.800

دنا پلاس اتوماتیک توربو

هر 245 نفر یک خودرو

ظرفیت محصولات در طرح پیش فروش (عادی):

1.480

هر 18 نفر یک خودرو

3.720

هر 24 نفر یک خودرومنبع

2.400

منتخبان به مدت 3 روز مهلت خواهند داشت تا به واریز، مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام کنند و در صورت واریز نکردن وجه، نفرات فهرست ذخیره، جایگزین خواهند شد.

ظرفیت محصولات در طرح فروش 90 روزه (عادی):

588.069

37.791

تعداد شرکت کنندگان

2.822.073

سورن پلاس

هر 22 نفر یک خودرو

تارا اتوماتیک

به گزارش «اخبار خودرو»،دقایقی قبل قرعه‌کشی طرح فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو مرحله سی‌ و هشتم آغاز شد.

مراسم قرعه کشی طرح فروش 3 ماهه (4 محصول) و پیش فروش (5 محصول) ایران خودرو ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 18 مهرماه آغاز شده است.

هر 7 نفر یک خودرو

69.035

دنا پلاس اتوماتیک توربو

2.000

شانس برنده شدن

نا پلاس توربو 18.595 1.200 هر 15 نفر یک خودرو

هر 115 نفر یک خودرو

شانس برنده شدن

رانا پلاس

10.400

تارا دستی

اسامی برندگان در طرح “مادران” پس از استعلام از سازمان ثبت احوال، اطلاع رسانی خواهد شد.

اسامی برندگان در طرح “خودرو فرسوده” پس از استعلام از سازمان ستاد مدیریت سوخت، اطلاع رسانی خواهد شد.

تعداد شرکت کنندگان

33.853

پارس سال

28.193

ظرفیت

مشخصات متقاضیان منتخب “در طرح عادی” پس از تایید ناظرین از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو تا عصر امروز اعلام و همچنین پیامک اطلاع رسانی برای منتخبان ارسال خواهد شد.

255.167

2.200