استفاده از چراغ‌ های برق در خیابان به‌ عنوان شارژر خودرو برقی

براساس مطالعات اگر این چراغ‌ها به‌درستی به‌شارژر تبدیل شوند، مطمئنا مواد کمتر و زمان کمتری صرف خواهد شد و به‌همین دلیل دردسر کمتری خواهد داشت و تمام این‌ها به انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: «همه‌چیز دارای ردپای زیست‌محیطی است و کسانی که شارژر خودروهای برقی را به‌کار می‌گیرند، اغلب درمورد سبز بودن برقی که شارژرهایشان استفاده می‌کنند، بحث می‌کنند. با این حال ما به‌ندرت درمورد ردپای کربن نسبی انواع سخت‌افزارهای جایگزین می‌شنویم.»منبع هنری لو فلمینگ، بنیانگذار Sustainability Analytics گفت: «نیاز به‌منابع برای ستون‌های شارژ جدید بسیار بیشتر از استفاده از منابع موجود برق در خیابان است؛ بنابراین جای تعجب نیست که ساخت ستون‌های جدید سبب انتشار کربن بیشتر شود.»

نقاط شارژ با پایه چراغ به‌مالکانی که به‌پارکینگ دسترسی ندارند اجازه می‌دهد با استفاده از استاندارد نوع ۲، خودرو برقی خود را در نزدیکی خانه به‌راحتی شارژ کنند. استفاده از سازه‌های موجود به‌معنای عدم درهم‌ریختگی خیابان، عدم‌وجود قطعات متحرک و بدون نیاز به‌اجرای خدمات الکتریکی جدید است.

استفاده از چراغ‌های برق به‌چند دلیل ایده خوبی به‌نظر می‌رسد. بدون درهم ریختگی خیابان و بدون نیاز به‌قطعات متحرک و ‌اجرای خدمات الکتریکی جدید دلایلی است که سبب تمایل به‌این نوع شارژرها شده است. امروزه چندین شرکت در این فضا با هم رقابت می‌کنند و این ایده در لندن، نیویورک‌سیتی، کانزاس‌سیتی و والنسیا اجرایی شده است.

همچنین دلیل دیگری که سبب اهمیت استفاده از چراغ‌های برق به‌عنوان شارژر شده، تولید کربن کمتر از این راه است. طبق یک مطالعه جدید، تولید کربن در این نوع شارژر خودروهای برقی نسبت به‌ستون‌های شارژ مستقل تا ۸۸ درصد کمتر است.

شارژ خودرو درخیابان محتمل‌ترین راه‌حل برای معضل رانندگان شهری است که قادر به‌نصب شارژر در خانه خود نیستند. شارژرهای کنار خیابان پیکربندی‌های زیادی دارند؛ اما شاید جالب‌ترین موردی که در ارتباط با آن شنیده‌ایم، شارژری است که می‌توان آن را در پایه‌های چراغ موجود در خیابان نصب کرد.