اخیرا کمپانی مرسدس‌بنز کانسپتی را معرفی کرده که مجهز به‌دیفیوزر بزرگ متحرک است. آیا طراحی دیفیوزر متحرک در آیرودینامیک خودرو تاثیرگذار است؟

اخیرا کمپانی مرسدس‌بنز کانسپتی را معرفی کرده که مجهز به‌دیفیوزر بزرگ متحرک است. آیا طراحی دیفیوزر متحرک در آیرودینامیک خودرو تاثیرگذار است؟ – اخبار خودرو<br />

منبع