آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت تصویب شد

حسینی تصریح کرد: «جلسات مختلفی درباره این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظرات خود را بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.»منبع سیدمحمد حسینی درباره آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: «پیشنهاد وزارت صمت درباره واردات خودرو امروز در جلسه دولت تصویب و نهایی شد.»

وی با بیان اینکه دولت با موضوع واردات خودرو موافق است درباره جزئیات آن، افزود: «دولت آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تدوین کرده است.»