آیا صحت دارد که موتورسیکلت‌های جدید مجهز به‌سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری هستند یا در این موتورسیکلت‌ها هم از همان سیستم کاربراتور استفاده می‌شود؟

آیا صحت دارد که موتورسیکلت‌های جدید مجهز به‌سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری هستند یا در این موتورسیکلت‌ها هم از همان سیستم کاربراتور استفاده می‌شود؟ – اخبار خودرو<br />

منبع