آیا صحت دارد که در خودروهای 6 و 8 سیلندر سیستمی تعبیه شده که مصرف سوخت آن‌ها را کاهش می‌دهد و آیا استفاده از این سیستم به‌موتور آسیبی وارد نمی‌کند؟

آیا صحت دارد که در خودروهای 6 و 8 سیلندر سیستمی تعبیه شده که مصرف سوخت آن‌ها را کاهش می‌دهد و آیا استفاده از این سیستم به‌موتور آسیبی وارد نمی‌کند؟ – اخبار خودرو<br />

منبع