آیا صحت دارد که تعویض دو عدد از لاستیک‌‎های خودرو در پایداری آن تاثیرگذار است؟

به گزارش «اخبار خودرو»،بله! لاستیک یکی از قطعات مهم در ایمنی خودرو محسوب می‌شود و معمولا هر چهار لاستیک خودرو باید تعویض شوند. اما درصورت نیاز به‌تعویض باید لاستیک‌های نو را در جلو خودرو استفاده کرد. زیرا هدایت و پایداری خودرو به‌لاستیک‌های جلو بستگی دارد و معمولا سایش این لاستیک‌ها بیشتر است.منبع