آیا درست است که می‌گویند موتور مزدا 3 جدید با شرایط سوختی و جوی کشور سازگار نیست و آیا دمای پیشرانه مزدا 3 جدید نیز مانند پژو به‌سرعت بالا می‌رود؟

آیا درست است که می‌گویند موتور مزدا 3 جدید با شرایط سوختی و جوی کشور سازگار نیست و آیا دمای پیشرانه مزدا 3 جدید نیز مانند پژو به‌سرعت بالا می‌رود؟ – اخبار خودرو<br />

منبع