آیا درست است که خرابی سیستم وی‌وی‌تی یا تایم نبودن موتور سبب خرابی کاتالیست می‌شود؟

به گزارش «اخبار خودرو»،بله؛ درصورتی که سیستم وی‌وی‌تی یا تایم خودرو تنظیم نباشد، منجر به‌افزایش میزان مصرف سوخت خواهد شد. هرچه مصرف سوخت افزایش یابد به‌همان میزان نیز آلایندگی در خودرو افزایش خواهد یافت. در این شرایط معمولا عمر مفید کاتالیست به‌سرعت کاهش می‌یابد و این قطعه نیاز به‌تعویض پیدا می‌کند. البته شناسایی تایم نبودن موتور معمولا برای مالک خودرو کار ساده‌ای نبوده و درصورت بروز مشکل نمی‌تواند آن را تشخیص دهد. عموما در زمان خرابی سیستم وی‌وی‌تی چراغ‌چک به‌عنوان هشدار به‌مالک خودرو روشن خواهد شد که درصورت رسیدگی سریع به‌آن می‌توان از کاهش عمر مفید کاتالیست جلوگیری کرد. اگر خودرو نیز مجهز به‌سیستم EGR باشد، درصورت خرابی وی‌وی‌تی و تایم نبودن موتور، عملکرد آن نیز با مشکل مواجه خواهد شد.منبع